BOLIG, KJØP, SALG, BOLIGKJØP

Bedre føre var...

Flagg ARTIKKEL 12-07-09 ~3 minutters lesing · 455 ord

Du hutrer deg gjennom mørketiden og drømmer deg mot varme strøk. En dag ser du en annonse for en fantastisk feriebolig i Spania. Du kjøper fl ybillett og reiser for å se på den. Og faller pladask. Hva så - skal du bare klemme til?

  • Mitt råd er å bruke mye tid på å tenke gjennom preferanser og behov før en bestemmer seg, sier Alf Grønneflåta, formann i Forum for Utenlandsmeglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund.

Spørsmål en bør stille seg er: Vil jeg bo på et lite og rolig sted eller i en større by med flere tilbud? Skal jeg utelukkende benytte boligen selv, eller skal den leies ut?

  • En bør stille seg de samme spørsmålene når en kjøper bolig i utlandet som her i Norge, men grundigere.

Mitt inntrykk er at mange blir blendet av en hyggelig selger og glemmer å spørre, fortsetter Grønnefl åta. Han tror at det også ligger i oss nordmenn at vi skal ”fikse alt selv” og helst ikke vil spørre andre til råds.

Sikkerhet

To ting er spesielt viktige i mylderet av det man bør være oppmerksom på:

  • Det ene er at man får sikkerhet for de pengene som betales før man har fått hjemmel på eiendommen og få dokumentert hvordan selger sørger for at kjøperen får hjemmel, sier han.

Dette er nokså opplagt her hjemme, men ikke alltid en selvfølge i utlandet.

  • Det andre er at man bør vite om entreprenøren selv eier tomten eller om han har opsjon fra en grunneier.

Her kan det være risikabelt å stole på en uautorisert mellommann, fraråder Grønneflåta.

Salgskontor

Noe annet man bør være oppmerksom på er at i mange land er meglerforretning bare et salgskontor. De har ikke ansvar for kontrakter, oppgjør eller tingslysning slik som de statsautoriserte meglerforretningene har her hjemme.

  • Dersom man ikke går via en autorisert meglerforretning i Norge, så bør man i hvert fall la handelen gå via en seriøs advokat/Notariuskontor i landet hvor man kjøper, sier Grønneflåta.

I forhold til kontraktinngåelse har han bare ett råd å komme med.

  • Det viktigste er at man ikke signerer noe man ikke forstår. Dersom du er usikker på innholdet bør du forlange å få oversatt kontrakten til norsk eller engelsk, sier han.

Et tankeeksperiment

  • Det kan ofte være lurt å gjennomføre følgende tankeksperiment: Hva skjer med min bolig dersom entreprenøren går konkurs en eller annen gang i løpet av prosessen ? Får jeg da igjen pengene eller får jeg overført leiligheten? Størrelsen på risikoen blir ofte avdekket gjennom svarene på dette spørsmålet, sier Grønneflåta som understreker at forskjellige regler gjelder for forskjellige land, selv om det også er mange fellestrekk som for eksempel i landene i Middelhavsområdet. Han avrunder med å gi oss noen sjekkpunkter for boligkjøp i utlandet.