thailand (9)

Siste innlegg om Thailand (land) - 9 totalt

Går fint å leve for den tidlig pensionen når du jobber ved siden av å motta trygd ...

Kristian Olsen er en Dansk statsborger som driver egen business i Thailand til tross for at han mottar tidlig pension ...

Alle kontrakter over 3 år kan registreres på Landkontoret i Thailand, dvs ...

Stort sett meget bra informasjon for de som vil flytte til Thailand! Litt små missforståelser når det gjelder kjøp av ...