BEDRIFT, JUS OG REGLER, LØNN, ARBEIDSFORHOLD

Lettere å starte egen bedrift

Flagg 05-12-08 ~Ett minutts lesing · 139 ord

Det skal være lettere å etablere egen bedrift i Frankrike, hvor det blant annet er vanskelig å sparke medarbeidere når de først er blitt ansatt.

President Nicolas Sarkozy vil nå ha vedtatt en iverksetterlov, som bl.a. åpner for at forholdsvis nystartede bedrifter lettere kan sparke folk som det allikevel ikke er bruk for. Dessuten vil presidenten øke støtten til iverksetterne, på samme måte som han vil minimere byråkratiet som også er en del av virkeligheden for nyetablerere franske bedrifter.

Loven skal blant annet gjøre noe med den hjerneflukten som Frankrike opplever i forhold til England. I løpet av de siste 10 årene har mer enn 500.000 arbeidsdyktige franskmenn utvandret til Storbritannia. 300.000 av dem har slått seg ned i London og sør i England. Her er det både lettere og billigere å starte egen virksomhet fremgår det av artikkelen.

Skribentmail: