INVESTERING, ØKONOMI, AKSJER

Verste land å kjøpe aksjer i

Flagg 15-11-10 ~Ett minutts lesing · 163 ord

På lang sikt er Belgia det land blant verdens største industriland, hvor det er den dårligste forretningen å kjøpe aksjer i.

London Business School har for firmaet ABN AMRO gjort en sammenlikning av avkastningen på aksjer og obligasjoner i 18 land helt fra år 1900 til 2007. Sett over godt og vel et århundre har aksjene fra Belgia i gjennomsnitt gitt en avkastning på 2,5 prosent i året, og det er en dårligere forrentning enn aksjer har gitt i alle de 17 andre land i sammenlikningen.

Tas hele verden under ett har aksjene i gjennomsnitt gitt en avkastning på 5,8 prosent i de 107 år, som undersøkelsen dekker.

Belgia er også et dårlig land å kjøpe obligasjoner i. De har nemlig gitt en gjennomsnittelig avkastning på -0,2 prosent i året i 107 år. Det vil dermed si en negativ avkastning.

Obligasjonene i de 18 land har gitt en positiv avkastning - nemlig på 1,7 prosent i året i gjennomsnitt, fremgår det av artikkelen.

Skribentmail: