JOBB, JUS OG REGLER, LØNN, ARBEIDSFORHOLD

Snaut fire ukers frihet i året

Flagg 16-11-09 ~Ett minutts lesing · 113 ord

Hvis du flytter til USA, skal du belage deg på å arbeide flere dager i året enn i Danmark. I USA har fulltidsansatte normalt to ukers betalt ferie i året. I tillegg kommer det en rett til ni fridager i året. Men den samlede arbeidsfrihet når totalt altså kun opp på snaut fire uker.

Samtidig er det normalt, at en medarbeider har rett til to ukers sykefravær i året. 64 prosent av de amerikanske kvinner har barselpermisjon i mindre enn seks måneder.

En amerikaner arbeider i gjennomsnitt 45 timer i uken, og timetallet har vært stigende de siste 10 år, fremgår det ifølge artikkelen av en undersøkelse fra Center for Work Life Policy.

Skribentmail: