SOSIAL, SUNNHET, ØKONOMI

Høyeste alder SGK

Flagg 01-04-15 ~Ett minutts lesing · 12 ord

Det er en øvre grense på 65 år for tilmelding til SGK.

Skribentmail: