TYRKIA, GENERELLE, FORHOLD, GENERELT

Thor 6 i Tyrkia?

INFORMASJON 22-02-11 ~Ett minutts lesing · 15 ord

Ved å følge nedenstående link, kan du se hvilke områder som dekkes av Thor 6.