GENERELLE, FORHOLD, JUS OG REGLER, REGLER, FOR, INNREISE

Angående foreslåtte endringer i reglene for visum til Thailand

Flagg 20-09-06 ~2 minutters lesing · 391 ord

Hei «Webmaster» sendere på oppfordring litt som presentere på vårt Expats møte til søndag, og jeg vil legge ut ratifiserte regler etter 1. oktober.

Darren McGarry fra Key Visa kommer til og presenterte en meget detaljert oversikt over “Forslag til endringer” og de siste nyhetene om disse forslagene søndag 24. september kl. 13:00 i møte til Scandinavian Expats. Det må understrekes at dette er forslag som ennå ikke er endelig ratifisert, men en rapport fra et møte på høyt nivå i immigrasjonspolitiet gir en god pekepinn på hva som er i vente.

Her er en oversettelse av rapporten:

  1. Ingen endringer i de gjeldende reglene for “Retirement Visa” (pensjonister).

  2. Ingen endringer i de gjeldende reglene for “Supporting a Thai national Visa” (ektefelle).

  3. Ingen endringer for et gjeldende tre millioner baht “Investment Visa” – men etter 1. oktober vil ingen NYE tre millioner baht “Investment Visa”-søknader bli akseptert. Søknader som allerede er kommet inn i systemet vil bli behandlet som normalt.

  4. Fra 1. oktober vil “Visa on arrival”-stempelet, som gis til reisende uten visum, kunne bli fornyet to ganger ved grensepassering (“Visa-runs”) inntil grensen på maksimum 90 dager i løpet av en 6 måneders periode er oppnådd. Deretter er det nødvendig med et normalt visum (som må søkes ved en ambassade i et fremmed land) for å kunne oppholde seg i Thailand. Etter en viss periode vil det igjen være mulig å komme inn i landet via “entry on arrival”. Målet med disse endringene er å hindre fremmede nasjonale i å oppholde seg ubegrenset i Thailand ved å foreta månedlige “Visa-runs”. De nye prosedyrene vil bli satt i verk 1. oktober 2006. Det vil selvfølgelig være opp til betjenten på kontoret ved immigrasjonspunktet å gjennomføre de nye reglene. Fremmede nasjonale som gjentatte ganger har foretatt “Visa-runs” istedenfor å benytte seg av et normalt visum vil være i den utsatte gruppen. Det er mer enn et dusin ulike kategorier du kan søke visum til Thailand under, du trenger bare å finne den rette for deg. Normale visa kan som nevnt ikke anskaffes i Thailand! Husk at dette er forslag som ennå ikke er ratifisert.

Darren McGarry fra Key Visa vil komme, for å oppdatere medlemmene i Scandinavian Expats og besøkende med de oppklarningene som ventes å bli gjort kjent i løpet av uken.

Med varme hilsen.

Scandinavian Expats Pattaya

Info: 081 5236080

E-mail: expats@scan-siam.com

Skribentmail: