INVESTERING, ØKONOMI, EIENDOMMER

Relativt gode investeringsbyer

Flagg 07-10-10 ~Ett minutts lesing · 97 ord

Byer som Hamburg, München og Zürich gikk for at være litt kjedelige, da markedet for investeringer i eiendommer var i vekst. Men nå hvor det går litt langsommere på det internasjonale eiendomsmarkedet, fremstår de tre byene som relativt gode investeringsbyer.

Utsiktene for de tre byene bedømmes alle til over middels, samtidig med at sikkerheten i byene betegnes som høy i den årlige rapporten om det europeiske eiendomsmarkedet fra PricewaterhouseCoopers og Urban Land Institute.

Amsterdam, Paris, Frankfurt og London vurderes i den samme rapporten til å være nesten like gode å gjøre eiendomsinvesteringer i, fremgår det av artikkelen.

Skribentmail: