ukraina (1)

Regioner
Nøkkelord
Siste innlegg om Ukraina (land) - 1 totalt

Det går ikke an å stifte eller drive en virksomhet i Ukraina uten at det er en ukrainer med i toppledelsen ...