år 2013 (3)

Jeg mener å huske noe om at det er komet krav til inntekt for tyrkisk ektefelle når den utenlandske ektefellen søker om ...

Min kone fikk lavet briller hos Deniz Optik i Tosmur hun har store problemer med dem når vi kom hjem til Norge Er der ...

Er det noen som kjenner eller vet hvor en viss HELLE MEINCKE befinner seg for øyeblikket? Hun etterlyses blant annet av ...